Contact

Directura da scoula

Duonna

Vanessa Roost-Monatsberger

Plaz 8

7524 Zuoz

vanessa.roost@scoula-zuoz.ch

termins tenor cunvegna!

 

uras da büro:

mardi 08:30 - 11:30

gövgia 08:30 - 11:30

 

Persunas d'instrucziun scoulina

Telefon da la scoulina: 081 854 01 13

 

Fadrina Pünter: fadrina.puenter@scoula-zuoz.ch

Mirjam Frischknecht: mirjam.frischknecht@scoula-zuoz.ch

Ursina Cuorad: ursina.cuorad@scoula-zuoz.ch

 

Persunas d'instrucziun scoula primara

Telefon da la staunza da magisters: 081 854 12 72

 

Marina Bischoff: marina.bischoff@scoula-zuoz.ch

Mary Zampatti: mary.zampatti@scoula-zuoz.ch

Leticia Demonti: leticia.demonti@scoula-zuoz.ch

Fabienne Grigoli: fabienne.grigoli@scoula-zuoz.ch

Flavia Denoth: flavia.denoth@scoula-zuoz.ch

Fabio Mehli: fabio.mehli@scoula-zuoz.ch

Ariane Affolter: ariane.affolter@scoula-zuoz.ch

Carole Dennler: carole.dennler@scoula-zuoz.ch

 

Promoziun integrativa

Rita Müller: rita.mueller@scoula-zuoz.ch

Claudio T. Rebelo: claudio.rebelo@scoula-zuoz.ch

 

Promoziun linguistica da rumauntsch

Madlaina Ganzoni: madlaina.ganzoni@scoula-zuoz.ch

 

Art textil e tecnic

Flurina Steger: flurina.steger@scoula-zuoz.ch

 

Maisa da mezdi e structura da di

Boglárka Plótár:  maisadamezdi@bluewin.ch

 

Custodi da scoula

Urs Krummenacher: urs.krummenacher@bluewin.ch

 

Psicologa da scoula

Duonna Ladina Costa-Bezzola tel: 081 257 58 56 ladina.costa@avs.gr.ch