Cussagl da scoula

Funcziun

Persuna

President dal Cussagl da scoula Luzian Schucan
Cusgliera da scoula (Zuoz) Karin Casty
Cusglier da scoula (Madulain) Flurin Schur
Directura da la Scoula Primara Zuoz / Madulain Vanessa Roost-Monatsberger